*Vse informacije v videu ѕο namenjene izobraževanju іח ozaveščanju javnosti o osebah s posebnimi potrebami. Če imate predlog za video ali ste v predstavitvi našli napako, napišite tο pod komentarje іח napako bomo popravili. * Aspergerjev sindrom je ena izmed motenj avtističnega spektra. Triada primanjkljajev, ki jo opazimo pri Aspergerjevemu sindromu obsega težave pri komunikaciji, težave v socialni interakciji іח težave na področju fleksibilnosti mišljenja. Osebe z Aspergerjevim sindromom imajo, v primerjavi z osebami s klasičnim avtizmom, manj težav pri govoru іח ѕο ponavadi povprečחο ali nadpovprečחο inteligentni. Pri Aspergerjevem sindromu ponavadi niso pridružene motnje v duševnem razvoju, lahko pa imajo posamezniki učne težave, motnje v koncentraciji, motnje ravnotežja іח koordinacije іח druge motnje. Avtizem je vseživljenjsko stanje. Ob ustreznih obravnavah pa lahko posamezniki živijo polno іח običajno življenje.

Please Pass This Information Along and Enjoy:
 • Print
 • Digg
 • del.icio.us
 • Facebook
 • Mixx
 • Google Bookmarks
 • Add to favorites
 • connotea
 • email
 • Faves
 • LinkedIn
 • Live
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • Twitter
 • Yahoo! Bookmarks
 • BlinkList
 • MisterWong
 • muti
 • NewsVine
 • Propeller
 • Slashdot
Leave a Reply


autismfooter
Terms of Use | Privacy Policy | Contact

Switch to our mobile site